สภาพการทำงานที่ขาดการติดต่อสื่อสารกันด้วยความรู้สึกไว้วางใจหรืออาจใช้สำนวนว่า..แทงกั๊กกันอยู่นั้น..

นอกเหนือไปจากข้อเสียที่ว่ามันทำให้เกิดความอึดอัดใจและรู้สึกเกร็งๆต่อกันแล้ว....ในอีกด้านหนึ่งฉันพบว่าบางทีมันก็มีข้อดีอยู่เหมือนกัน..อย่างเช่นว่า

การที่ต่างคนต่างอยู่และทำหน้าที่ของตน..ไม่ไปสุงสิงข้องแวะอะไรกับใครมากมายทำให้ทำงานได้ค่อนข้างเต็มเม็ดเต็มหน่วย

...มีเวลาขบคิดและสำรวจถึงแผนการทำงานของตนเองโดยไม่ถูกแทรกแซงจากอิทธิพลของกลุ่มเพื่อนร่วมงานมากเกินไป.

.และสุดท้ายฝึกหัดให้เป็นผู้ที่คิดก่อนพูดทำให้เวลาจะคุยกับใครไม่มีการพลั้งเผลอใช้วาจาทำร้ายความรู้สึกของคนอื่นโดยไม่รู้ตัว(แต่เจตนานั้นอีกเรื่อง)...