• เข้าระบบ
 • สมัครสมาชิก
 • แผงจัดการ
 • ออกจากระบบ

กรณีเลือกสรรปฏิบัติการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว

  ปฐมนิเทศรายวิชาวันแรก  

จากการที่เข้าร่วมฟังการปฐมนิเทศรายวิชา กรณีเลือกสรรปฏิบัติการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว พย.657

เป็นวิชาที่ว่าด้วยการฝึกปฏิบัติบทบาทพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัวในกลุ่มผู้ใช้บริการและครอบครัวที่เลือกสรร ที่มีภาวะเจ็บป่วยเฉียบพลันหรือเรื้อรัง

วัตถุประสงค์ของการฝึก

 • ฝึกบทบาทพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว
 • สร้างทีมงานทางสุขภาพและประสานการดูแลในทีมสหสาขาในการดูแลผู้ป่วย
 • วิเคราะห์ระบบบริการสุขภาพสำหรับกลุ่มเป้าหมายที่เลือกสรร

ความต้องการของรายวิชา

 • ฝึกบทบาทในการตรวจรักษา ภาวะเจ็บป่วยเฉียบพลัน 5 ราย และเรื้อรัง 5 ราย
 • เขียนรายงาน 10 ราย
 • นำอภิปรายการปรึกษาปัญหา
 • รายงานการวิเคราะห์ระบบบริการสุขภาพ
 • เยี่ยมบ้านพร้อมรายงาน 1 ราย

ทั้งหมดเป็นข้อสรุปของวิชากรณีเลือกสรรปฏิบัติการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

  หมายเลขบันทึก: 60097
  เขียน:  
  แก้ไข:  
  อ่าน:
  สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (0)