กรณีเลือกสรรปฏิบัติการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว

  ติดต่อ

  ปฐมนิเทศรายวิชาวันแรก  

จากการที่เข้าร่วมฟังการปฐมนิเทศรายวิชา กรณีเลือกสรรปฏิบัติการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว พย.657

เป็นวิชาที่ว่าด้วยการฝึกปฏิบัติบทบาทพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัวในกลุ่มผู้ใช้บริการและครอบครัวที่เลือกสรร ที่มีภาวะเจ็บป่วยเฉียบพลันหรือเรื้อรัง

วัตถุประสงค์ของการฝึก

  • ฝึกบทบาทพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว
  • สร้างทีมงานทางสุขภาพและประสานการดูแลในทีมสหสาขาในการดูแลผู้ป่วย
  • วิเคราะห์ระบบบริการสุขภาพสำหรับกลุ่มเป้าหมายที่เลือกสรร

ความต้องการของรายวิชา

  • ฝึกบทบาทในการตรวจรักษา ภาวะเจ็บป่วยเฉียบพลัน 5 ราย และเรื้อรัง 5 ราย
  • เขียนรายงาน 10 ราย
  • นำอภิปรายการปรึกษาปัญหา
  • รายงานการวิเคราะห์ระบบบริการสุขภาพ
  • เยี่ยมบ้านพร้อมรายงาน 1 ราย

ทั้งหมดเป็นข้อสรุปของวิชากรณีเลือกสรรปฏิบัติการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ครูพยาบาลกับการเรียนการสอน

หมายเลขบันทึก: 60097, เขียน: , แก้ไข, 2012-06-22 12:55:21+07:00 +07 Asia/Bangkok, สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก

คำสำคัญ (Tags) #กรณีเลือกสรรปฏิบัติการพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครัว#เวชปฏิบัติครอบครัว

บันทึกล่าสุด 

ความเห็น (0)