กฎหมายที่อยากรู้และมีความสำคัญอย่างต่อการทำงาน

กฏหมายไม่ใช่เรื่องง่าย

 เหตุผลและความจำเป็นที่ลงเลือกเรียนวิชากฎหมายและนโยบายโทรคมนาคมเนื่องจากวิชานี้มีความจำเป็นในการใช้งานและเป็นปัจจัยที่สำคัญดังนั้นจึงเลือกลงเรียนวิชาดังกล่าวกฎหมายที่อยากเรียนมีหลายอย่าง เช่นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิต ผู้ที่มีความรู้ทางด้านกฎหมายย่อมจะมีโอกาส และไม่เสียเปรียบต่อผู้อื่น และกฏหมายที่มีความสำคัญอีกอย่างคือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน ด้วยกระผมทำงานอยู่ในสายงานโทรคมนาคม ดังนั้นกฎหมายโทรคมนาคมดังกล่าวนั้นจะเป็นปัจจัยที่สำคัญที่ทำให้การดำเนินกิจการบรรลุเป้าหมาย เนื่องด้วยจากการเปิดการแข่งขันอย่างเสรีของธุรกิจโทรคมนาคมที่เกิดนั้นในอีกไม่นานนี้ บุคคลที่อยู่ในสายงานดังกล่าว จึงจำเป็นต้องศึกษาหรือรู้กฏหมายโทรคมนาคม ในด้านกฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจโทรคมนาคม องค์กรหรือบริษัทที่ละเลยในด้านนี้ถึงแม้ว่าจะมีความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจแต่ก็อาจจะล่มสลายได้ ถ้าไม่ให้ความสำคัญในด้านกฏหมายเช่นหลายๆเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีการฟ้องร้องกันมากมาย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วิชากฎหมายและนโยบายโทรคมนาคม

คำสำคัญ (Tags)#กฎหมายและนโยบายโทรคมนาคม

หมายเลขบันทึก: 60095, เขียน: 15 Nov 2006 @ 23:49 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 16:22 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)