บันทึกนี้จะขอเล่าถึงสาเหตุของการตั้งชื่อบล็อกว่า "URAIMAN" สักหน่อย.........เพราะวันนี้ใน weekly meeting ของ สคส. มีแขก (คนไทยคะ) 2 ท่าน คือ อ.จันทวรรณ และ อ.ธวัชชัย  เข้าร่วม weekly meeting กับเราด้วย....และเป็นครั้งแรกที่ดิฉันได้พบตัวจริง (ตัวเป็นๆ ) ของ อาจารย์ ทั้ง 2 ท่าน....ซึ่ง อ.จันทวรรณ เห็นดิฉันก็บอกว่า นี่ "URAIMAN" จึงเป็นประเด็นทำให้ที่ประชุมถามกันว่า...ทำไมใช้คำว่า "URAIMAN"......ประกอบกับพี่ธวัชบอกว่า ใช้คำว่า "URAIMAN" ดีเหมือนกันนะทำให้คนจำได้.......

            ต้นเหตุจริงๆ แล้วเนื่องจากตอนเปิดบล็อก..ดิฉันตั้งใจจะใช้คำว่า "uraiWan" นั้นแหละคะ......แต่เนื่องจากมีคนใช้บล็อกชื่อนี้แล้ว (ชื่อโหล) ตั้งซ้ำอีกไม่ได้....แต่ดิฉันยังอยากได้ชื่อบล็อกที่ยังคงชื่อเดิมไว้ก็เลยจับตัว "W" กลับห้วลงมากลายเป็น "M' ก็เลยเป็น "uraiMan" และซึ่งคำว่า MAN นั้นเนื่องจากเคยมีเพื่อนบอกว่าดิฉันชอบทำตัวแมนๆ  อยู่ด้วย....ก็เลยคิดว่าชื่อนี้น่าจะเหมาะสม...และคงไม่เหมือนใครดี.........แต่เพราะคำว่า "URAIMAN" ไม่เหมือนใคร ไม่มีในพจนานุกรม..ก็เลยมักจะมีคนถามมากหน่อย......บางคนถามว่า เป็นญาติกับอุลตร้าแมนรึเปล่า  รึว่าจะทำตัวแมนเหมือนผู้ชาย (เป็นทอมรึเปล่า)  เป็นอิสลามรึเปล่า  อ่านว่าอุไรมั่น หรือ อุไรแมน  เช่นนี้เป็นต้น........ 

          ดิฉัน แอบคิดต่อไปเรื่อยๆ ....นี้แค่คำว่า "URAIMAN" เป็นคำที่ไม่ได้สำคัญอะไรเลย...แค่ตีความกันเล่นๆ ยังตีความได้มากมาย หลายความหมายแตกต่างกันไปได้อย่างสิ้นเชิง.........แล้วถ้าเป็นคำที่สำคัญๆ  คำที่คนนิยมใช้ ถ้าตึความแตกต่างกันไปเมื่อนำไปใช้แล้วจะมีผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตอย่างไร..... อย่างเช่นใน weekly meeting สคส. วันนี้ก็ได้ตีความคำว่า  "ชีวิตที่พอเพียง" กันว่าแต่ละคนตีความกันอย่างไร...ก็ตีความกันไปต่างๆ นาๆ ........แล้วในความคิดของท่านหละคำว่า "ชีวิตที่พอเพียง" ตีความกันอย่างไรในการนำไปดำเนินชีวิต........