GotoKnow
  • เข้าระบบ
  • สมัครสมาชิก
  • แผงจัดการ
  • ออกจากระบบ
GotoKnow

เรื่องเล่า นิสิตวิชาการเลี้ยงผึ้ง ๒/๔๙ <๓> รสสุคนธ์ ขุนเณร

 

miss Rossukon Kunnen

ภาพเจ้าของเรื่อง

 

      นางสาวรสสุคนธ์ ขุนเณร เป็น ๑/๗ ของนิสิต ภาควิชาชีววิทยา (ปี 4) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ลงเรียนวิชาการเลี้ยงผึ้งในภาคเรียนนี้ (๒/๒๕๔๙)

ประวัติส่วนตัวเล็กๆ

      เกิด ...

ความสำเร็จหรือความภาคภูมิใจ

   ..ไม่

เหตุผลที่เลือกเรียนวิชาการเลี้ยงผึ้ง

  1. คิด

ความคาดหวังในวิชาการเลี้ยงผึ้งนี้ (1/4 AAR)

  1. อยากได้รับความรู้เกี่ยวกับเรื่องผึ้งมากขึ้น
  2. อยากรู้วงจรชีวิตของผึ้งทั้งหมด
  3. อยากทราบถึงประโยชน์ของผึ้งและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากผึ้ง
  4. อยากทราบว่าการที่ผึ้งผสมพันธุ์แล้วได้เพศเมียทั้งหมดเป็นเพราะอะไร
  5. อยากได้ผลการเรียนที่ดี เพราะมีความสนใจส่วนตัวที่อยากเรียน

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย 

หมายเลขบันทึก: 60086
เขียน:
แก้ไข:
อ่าน:
สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ

ความเห็น (0)