ไม่อยากบอกสอบฟิสิกส์เวลาโคดน้อย โจทย์ออกมาหลอก (งงไปเลย)จบข่าวพระราชสำนัก