ยามเราท้อแท้อาจไม่มีใครอยู่ข้าง  แต่จำไว้นะเพื่อนที่ดีที่สุด  คือ  ตัวเราเองนะ  ทำทุกอย่างเริ่มต้นที่ตัวเรา  ทำทุกอย่างให้เต็มที่  ทำทุกอย่างให้สุดๆ  ลุยมัน  อย่าท้อ