ผู้เขียนใช้ internet ไม่ได้ไม่ทราบเป็นเพราะอะไร บางทีอาจเป็นระบบwireless ของมหาวิทยาลัยก็ได้ มาดู websites อันนี้นะครับ ให้กดเลือก เริ่มต้น(begin)หลังจากนั้นให้เลือกรูปภาพให้ตรงกับเสียงรูปในกรอบ เมื่อเลือกรูปภาพจะมีเสียงด้วย เมื่อเลือกได้แล้วให้นำไปใส่ในกล่อง ถ้าคำเสียงตรงกันถูกต้อง คำจะไปเรียงใน list ถ้าไม่ใช้ให้เลือกใหม่ เมื่อได้ครบให้กด Done ถ้าไม่ครบจะบอกว่าเราเหลือกี่คำ ถ้าครบแล้วจะบอกให้เราลองเสียงใหม่(Try another sound) ลองเล่นดูนะครับที่

    http://teacher.scholastic.com/clifford1/flash/phonics/index.htm       อยาก

   อยากทราบผลนะครับว่าพอจะหาคำได้ไหม อยากบอกว่าเป็นwebsite ที่ฝึกการฟังและการออกสียงได้ดีทีเดียว คุณว่าอย่างไรบ้างครับ    

DJ

  ขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ ดร. พวงเพ็ญ อินทรประวัติ ที่แนะนำ แนะนำwebsites