ตรวจสอบ สปสช. และ สสส. ไม่พบทุจริต

ผู้สูญเสียคือคนไทยทั้งมวล

ตรวจสอบ สปสช. และ สสส. ไม่พบทุจริต

ข้อเขียนของ ศ. นพ. ประเวศ วะสี อ่านได้ ที่นี่ นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช. กล่าวขอโทษ ดังบันทึกไว้ ที่นี่ แต่ก็ยังมีขบวนการบีบทั้งสององค์กร ซึ่งผู้เสียหายคือคนไทยทั้งมวล

วิจารณ์ พานิช

๑๐ ก.พ. ๕๙

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการเมืองไทยความเห็น (0)