160206-1 ศัพท์ ที่มักสับสนในการใช้ ชุด M – Maintain & repair & service / marshal & marshall

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถือว่าถูกต้องในที่นี้ อ้างอิงตามมาตรฐานของภาษา


Maintain & repair & service

การใช้แต่ละคำในกลุ่ม สะท้อนทัศนคติทางสังคมของผู้ใช้

Maintain หมายถึง รักษาไว้ คงสภาพให้ปฏิบัติต่อไป

The crew is expected to maintain this highway throughout the winter.

The need to maintain close links between industry and schools.

การกระทำเพื่อ maintain นั้น อาจเกี่ยวพันถึงการทำงาน repair ด้วย

แต่ตามปกติจะจำกัดให้หมายถึง ดูแลรักษา ป้องกันปัญหา

Repair ชี้แนะนัย การทำให้กลับคืนสภาพ หรือทำให้เป็นของใหม่

The only way to repair this refrigerator is to install a new motor.
The new government moved quickly to repair relations with the USA.

Service มีความหมายรวมการกระทำของทั้ง maintain และ repair รวมไปถึงการตรวจสอบ = inspection ไว้ด้วย

This company will service all parking meters in the city.

The sewage plant serviced the neighboring communities.

Services เฉพาะในอังกฤษ หมายถึง พื้นที่ให้จอดรถได้ ส่วนมากใกล้ทางสายหลัก

ให้บริการด้านเชื้อเพลิง เครื่องดื่ม และสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ แก่ผู้ขับรถผ่าน

หลายคนมีความรู้สึกว่า Service หรือ Serve ชี้แนะนัย ของการทำงานที่ต่ำต้อย ของการรับใช้

จึงมีการคิดค้นคำใหม่ๆมาแทน เช่น

Maintenance engineer - appliance custodian

แทนที่ Repairman – serviceman

ศัพท์ Serviceman ยังคงใช้ทั่วไป ในกองทัพ หมายถึง ทหารที่ยังคงอยู่ในราชการ

Marshal นาม หมายถึง เจ้าพนักงานระดับสูงสุดในกองทัพของบางประเทศ

หรือเจ้าหน้าที่รักษากฎหมายที่เป็นหัวหน้า เช่น ตำรวจ หรือหน่วยดับเพลิง

Marshall เป็นการสะกดแบบอังกฤษ ของ กริยา marshals, marshalling, marshalled

เป็นชื่อของนายพลที่เป็นเสนาธิการทหารของสหรัฐ ระหว่างสงครามโลกครั้งที่สอง

และเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศ ของสหรัฐระหว่างปี 1947 – 1949

ได้รับรางวัลโนเบล สันติภาพ เมื่อปี 1953 George Catlett Marshall

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน English M thru Rความเห็น (0)