ผลเสียของโรงไฟฟ้าชีวมวล ( ตัวอย่างจากที่ต่าง ๆ ที่เข้าสร้างกันแล้ว )

คิดให้ดี ๆ ก่อน ผลดีนั้นมีแต่น้อยกว่าผลเสีย......ศึกษาผลกระทบก่อนตัดสินใจว่าจะเอาหรือไม่เอา..


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ย่านยาว อำเภอ สามชุก จังหวัดสุพรรณบุรีความเห็น (0)