กินเจ ระวังบาป

พืชเขาก็มีชีวิตนะ เกิดแก่เจ็บตายเหมือนกัน ไปกินเขาเมาเมหาว่าได้บุญซะอีก กินสัตว์บางอย่างยังอาจ "บาปน้อยกว่า" กินพืชซะอีกก็มี เรื่องนี้เราเขียนไว้มากในอาหารอนุญาตให้กินได้ใน "นิกายถาง" ผักที่ห้ามกินก็เช่น คะน้า กวางตุ้ง กาดขาว ผักที่กินได้คือที่ตัดแล้วแตกเช่น บุ้ง ตำลึง กระถิน ส่วนสัตว์ที่กินแล้วไม่บาปคือสัตว์ไม่เลี้ยงลูกโดยเฉพาะที่อยู่เป็นฝูง เช่น กุ้ง หอย ปู ปลา จำนวนมาก (ยกเว้นโลมา วาฬ เพราะเขาเลี้ยงลูก) ดังนั้นพวกนก ไก่ วัว ควาย ห้ามกิน ส่วนแมลงกินได้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สะกิดกวน...ชวนแหกค่าย----->สู่แดนใหม่...ไตเสรีความเห็น (0)