ในวันเกือบเศร้า...ยังได้รับข่าวดี

เช้าวันนี้ที่โรงเรียนดูจะยุ่งๆ มีเรื่องต้องให้สะสางมากมายหลายอย่าง เขตพื้นที่รับผิดชอบของนักเรียนที่เต็มไปด้วย กระดาษ พลาสติก ซองขนม กระจัดกระจายเต็มพื้นที่ นอกจากนั้นยังมีใบไม้แห้ง ร่วงหล่นจากต้นเต็มไปหมด นักเรียนช่วยกันคนละไม้คนละมือ ได้ยินเสียงคุยกันเบาๆว่าโรงเรียนเราสุนัขเยอะเนาะ ชอบมาคุ้ยเขี่ยตามถังขยะ ครับผมไม่ได้ถือโทษโกรธสุนัขครับ แต่ต้องมองไปที่ความรับผิดชอบของทุกคนในโรงเรียนที่จะมองเห็นถึงจุดๆนี้ ว่าควรจะทำอะไร แก้ไขอย่างไร ป้องกันแบบไหน จะบอกว่ามันเกิดจากความไม่ใส่ใจในรายละเอียดมากกว่า ทำให้ต้องเหนื่อยเพิ่มขึ้น ฮ่าๆ เมื่อเป็นเช่นเช้านี้ผมจึงเดินไปที่บ่อหมักใบไม้ที่สร้างไว้ โอ...แม่เจ้า...ทั้งใบไม้ทั้งพลาสติก ผสมปะปนกันไปหมดเลย ต้องลำบากนักเรียน ป.๔ มาจัดการคัดแยกขยะอีกรอบ สาเหตุส่วนหนึ่งคงมาจากการเตรียมต้อนรับ ศน.และคณะ กต.ปน.ที่เข้ามาตรวจเยี่ยมโรงเรียน ผมเองช่วยด้านเทคโนโลยีการนำเสนอ จึงไม่ได้กำกับ กำชับดูแลการจัดการขยะ ฮ่าๆ

๒ ชั่วโมงผ่านไปกับการสอน ผอ.เชิญเข้าพบที่ห้องพักครู ...ได้รับทราบข้อมูลว่า ทางโรงเรียนได้รับการอนุมัติงบประมาณจากโครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน ครับโครงการนี้โรงเรียนได้ขอเป็นครั้งแรก เพราะที่ผ่านมาไม่เคยขอรับงบประมาณ ต้องย้อนหลังไปเมื่อ ๒ เดือนที่ผ่านมา จำได้ว่า ผอ.ให้ช่วยจัดทำโครงการและกิจกรรมเพื่อเสนอของบประมาณ ผมเขียนกิจกรรมไป ๓ กิจกรรม ได้แก่ ๑.กิจกรรมเลี้ยงปลาดุกในบ่อซีเมน์ ๒.กิจกรรมปลูกผักกางมุ้ง ๓.กิจกรรมเลี้ยงไก่พื้นเมือง งบประมาณ ๔๗,๗๐๐ บาท กิจกรรมที่ ๑และที่ ๓ ได้รับการพิจารณาอนุมัติ วงเงิน ๓๖,๐๐๐ บาท ผอ.จึงขอแจ้งให้รับทราบเพื่อเตรียมการดำเนินงานตามกิจกรรม ถือเป็นเรื่องดีๆที่จะทำให้โรงเรียน นักเรียนได้เรียนรู้และปฏิบัติจริง ให้ตรงตามหลัก ๔ H ผมจะพยายามทำกิจกรรมนี้ให้สอดคล้องกับการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ครับผม...

ผักหวานป่า

๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

</span>

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ป่าผักหวานความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ยินดีด้วยจ้าาน้องครูรุต