วันนี้สิ่งที่ผมได้ทำคือ 1)เอาป้ายประชาสัมพันธ์ รู้แล้วบอกต่อ ไปติดตั้งที่หน้าลิฟต์ของตึกกรมอนามัยและได้ตัดแผ่นข้อความ รู้แล้วบอกต่อ ที่ทำมาไว้เผื่อเก็บไว้ใช้ในโอกาสต่อไป 2)ช่วยพี่ๆที่ห้องฝ่ายประชาสัมพันธ์จัดเก็บห้องเอกสารราชการและวัสดุราชการ เนื่องจากจะมีเจ้าหน้าที่ของกรมอนามัยมาตรวจดูความเรียบร้อย ในวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ.2549 สิ่งที่ผมได้จัดคือ แฟ้มเอกสารและวัสดุอุปกรณ์ที่ยังไม่ได้ใช้งาน ถึงแม้วันนี้จะค่อนข้างเหน็ดเหนื่อยแต่ผมก็มีความในสิ่งที่ผมได้ทำครับ