คุณอำนวย R2R จากหัวใจผู้นำทางการพยาบาล (ตอนที่ ๒) Share&Learning


จากความตอนเดิม (คุณอำนวย R2R จากหัวใจผู้นำทางการพยาบาล (ตอนที่ ๑)..... อ่านต่อได้ที่: https://www.gotoknow.org/posts/599497)

กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในกลุ่ม ...(share&Learning)

โดยข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้คุณอำนวย R2R ที่มาจากหัวหน้าหอผู้ป่วยและรองหัวหน้าหอผู้ป่วยได้ช่วยกันแลกเปลี่ยนประสบการณ์และต่อยอดความคิดระหว่างกันและกัน ในประเด็นดังต่อไปนี้...

  • คุณค่าที่ได้จากการทำ R2R
  • ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการทำ R2R
  • กระบวนการในการทำ R2R

คุณค่าที่ได้จากการทำ R2R

ปัจจัยแห่งความสำเร็จ

กระบวนการในการทำ R2R

- เกิดความภาคภูมิใจ

- เกิดความสุขในการทำงาน

- ได้นวัตกรรมจากการทำงาน

- ลดขั้นตอนในการทำงาน

- ลดค่าใช้จ่าย

- เกิดความร่วมมือในการทำงาน

- งานประจำง่ายขึ้น

- คุณภาพงานดีขึ้น

- มีสัมพันธภาพที่ดี

- มีความภาคภูมิใจ

- ผู้รับบริการพึงพอใจ

- แก้ปัญหาถูกจุดนำไปใช้ได้จริง

- เกิดการต่อยอดให้ทุกคนอยากทำ

- มีแรงจูงใจในการทำอย่างต่อเนื่อง

- ได้เรียนรู้การทำงานร่วมกัน

- ทำให้ไม่ย่อท้อในการทำงาน

- มีทีมสนับสนุน

- มีที่ปรึกษาที่ดี

- ผู้ปฏิบัติมีความต้องการในการแก้ไขปัญหา

- ผู้บริหารให้การสนับสนุน

- ผู้ปฏิบัติงานมีความคิดสร้างสรรค์

- สร้างโอกาสในการเสนอปัญหาเพื่อการพัฒนา

- สร้างทีมให้มีความรู้

- ผู้นำเข้มแข็งพาทำอย่างต่อเนื่อง

- ทุกคนรักองค์กร

- มีการชื่นชมผลงานที่ดี

- R2R Fa เข้มแข็งสม่ำเสมอ เข้าถึงงาน

- ผู้ปฏิบัติมีความมุ่งมั่นในการที่จะทำ R2R

- มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้แรงบันดาลใจในการพัฒนางาน

- สร้างโอกาสในการเสนอปัญหาเพื่อการพัฒนา

- สร้างทีมให้มีความรู้

- ค้นหาปัญหา

- ระดมสมองหาแนวทางแก้ปัญหา

- เชียร์ให้ทำ

- เชื่อมโยงกับสหสาขาวิชาชีพที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

- ใช้กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากหน่วยงานหนึ่งไปอีกหน่วยงานหนึ่งและขยายวงกว้างออกไปทั้งองค์กร

- ทำจากงานประจำที่ทำอยู่ทุกวันแล้วฝึกตั้งคำถามกับงาน ทำเรื่องง่ายๆ ใกล้ตัวก่อน ปรับวิธีการทำงาน

- บุคลากรมีการวางแผนสื่อสาร แลกเปลี่ยนอย่างสม่ำเสมอ

- มีการทดลองทำและเก็บข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

................................................

ข้าพเจ้ามีความเชื่ออย่างหนึ่งว่า...

กระบวนการของการ Dialogue ย่อมนำมาซึ่งความซึมซับและตระหนัก (awereness) ในบุคคลได้ดียิ่งกว่าการนั่งฟังบรรยาย

กระบวนการเรียนรู้เช่นนี้ ปราศจากการตัดสินถูกและผิด

และเป็นการบ่มเพาะ...ความเห็นเหตุและผล ตลอดจนความลึกซึ้งของการทำความเข้าใจในบางเรื่องเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติในลำดับต่อไป

หมายเลขบันทึก: 600183เขียนเมื่อ 30 มกราคม 2016 09:53 น. ()แก้ไขเมื่อ 30 มกราคม 2016 10:13 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (2)
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี