​PMAC 2016 : 7. ความฉลาดในการใช้ยา

วงการสุขภาพไทยเรามีการวิจัยเพื่อให้สามารถใช้ยาชนิดราคาถูก อย่างปลอดภัย

PMAC 2016 : 7. ความฉลาดในการใช้ยา

เช้าวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๙ ผมเข้าไปดูรายการ Site Visit ของ PMAC 2016 ในวันที่ ๒๘ ซึ่งดูได้ ที่นี่ และพบว่าในสถานที่ดูงานทั้งหมด ๖ ที่ มีกลุ่มที่ ๓ ไปดูงานที่โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) เพื่อศึกษาเรื่องการใช้ยาที่ไม่ระบุสรรพคุณในฉลากยา เอามาใช้เพื่อลดค่ายาลง ๕๐ เท่า โดยมีการวิจัยแล้วว่ายานั้นใช้การได้ดีในโรคจอตาเสื่อม ดังใน ข่าวนี้ และผลการวิจัยในประเทศไทยใน ข่าวนี้

ตามข่าวของประเทศไทย จะเห็นว่าวงการสุขภาพไทยเรามีการวิจัยเพื่อให้สามารถใช้ยาชนิดราคาถูก อย่างปลอดภัย

มาตรการนี้ อวดชาวต่างประเทศได้ ว่าเราสามารถคุ้มครองสุขภาพถ้วนหน้าให้แก่คนไทยได้ เพราะเรามีมาตรการสนับสนุน อย่างกรณีนี้ เป็นความร่วมมือกันในวงการวิชาชีพ เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับประโยชน์ โดยรัฐก็ไม่ต้องจ่ายค่ายาที่แพงโดยไม่จำเป็น ไม่ตกเป็นเหยื่อของการโฆษณาเพื่อผลกำไรของบริษัทยา

วิจารณ์ พานิช

๒๘ ม.ค. ๒๕๕๙

ห้อง ๔๕๑๔ โรงแรมเซนทาราแกรนด์ แอ็ท เซนทรัลเวิร์ล

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สภามหาวิทยาลัยความเห็น (0)