ฟ้าลั่น

ฟ้าลั่น

ฟ้าลั่น เป็นเครื่องมือสำหรับดักหนู ที่ขุดคุ้ยอยู่ในรูดินตามท้องนา ชาวบ้านเรียกหนู

ชนิดนี้ว่า หนูพุก หนูนาหรือบางที่เรียกว่า ฟ้าผ่า และกับดักหนูก็มี

ฟ้าลั่นทำด้วยซี่ไม้ไผ่มีคันแร้วเหมือนคันธนู เหลาคันแร้วให้เรียวปลายด้านหนึ่ง

ไม้คันธนูยาวประมาณ 5 ฟุต ใช้เชือกมัดปลายไม้ดึงเชือกให้ตึงมามัดกับปลายไม้ที่ตั้งฉากกับพื้นดิน

ไม้ตั้งฉากสี้จะประกอบกันเป็นรูปสามเหลี่ยมมีความยาวประมาณ 2 เมตร เจาะรูยาวๆตรงกึ่งกลาง

ไม้ตั้งฉากให้ยาวประมาณ 1 เมตร ด้านล่างไม้คานหนีบตัวหนูเล็กน้อย มีหมายเดือยซี่เล็กๆไว้ขัดกับ

ปิ่นในเวลาดักหนู หากไม่แน่นจะใช้หวาย ลวด หรือเชือกรัดอีก ใช้เชือกผูกกับคานไม้อีกท่อนหนึ่งยาว

ประมาณ 10 เซนติเมตร ปลายไม้คานอีกด้านหนึ่งใช้เชือกมัดกับปิ่น

วิธีใช้ฟ้าลั่น ใช้ดักขวางหนูเดิน ไม่ต้องใช้เหยื่อล่อก็ได้เพราะหนูจะเดินออกหากิน

ตามทางที่หนูเดิน หนูเมื่อเดินตามทางจะเห็นไม้เดือยซี่เล็กๆขวางอยู่จะเดินข้าม ไม้เดือยจะเคลื่อนตก

ลงมาทำให้ปิ่นที่ขัดไว้หลุดออกจากกัน คันแร้วธนูจะลั่นไม้คานจึงหนีบตัวหนูไว้ทันที

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เส้นทาง กลางฝันความเห็น (0)