ชะโป้ง

ชะโป้ง หรือ ชั๊บโป้ง เป็นของเล่นของเด็กๆในอดีต เนื่องจากในอดีตไม่มีปืนของเล่นเหมือนเช่นปัจจุบัน

ชาวบ้านจึงคิดค้นชับโป้งขึ้นมา ใช้เป็นการละเล่นยิงชะโป้ง

ชะโป้งทำจากไม้ไผ่ และมีลูกไอ หรือกระดาษม้วนเล็กเป็นกระสุน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เส้นทาง กลางฝันความเห็น (0)