เส้นบางๆระหว่างศรัทธากับงมงาย

P. Rinchakorn
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศรัทธาที่ถูกต้อง คือ ปัญญา.....ศรัทธาที่มีอวิชชา คือ งมงาย

เส้นบางๆระหว่างศรัทธากับงมงาย

สังคมไทยยังมีอีกมากมายที่แยกระหว่างศรัทธากับงมงายไม่ออก?...ศรัทธาจึงถูกตีตราประทับรับรองในความเชื่อต่างๆ...หลายๆครั้งที่ในสังคมเวลาที่หลงงมงายในสิ่งใดก็มักจะอ้างถึงความเชื่อและศรัทธาเป็นเหตุผลหรือพูดง่ายๆก็คือจับศรัทธาเป็นตัวประกันเพื่อรองรับความชอบธรรมของตน...

ศรัทธาที่ถูกต้องตามจริง เป็นความเชื่อที่มีปัญญารองรับและเป็นทางสืบต่อปัญญาได้...ส่งเสริมความคิดวิจัยวิจารณ์...โดยพึงเชื่ออย่างมีสติพิจารณาว่า สิ่งใดควรเชื่อ สิ่งใดไม่ควรเชื่อ เป็นอริยทรัพย์ที่คุ้มครองให้ปลื้มอกปลื้มใจ มีความอุ่นอกอุ่นใจ ทำให้หัวใจสงบร่มเย็น ซึ่งศรัทธาขั้นพื้นฐานมีอยู่ ๔ ประการ คือ
- เชื่อกรรม เชื่อว่ากรรมมีอยู่จริง ทำอะไรแล้วย่อมมีผลเสมอ
- เชื่อผลของกรรม คือ เชื่อว่าทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว
- เชื่อว่าสัตว์มีกรรมเป็นของตน คือ เชื่อว่ากรรมดีกรรมชั่วย่อมติดตามผู้ทำนั้นตลอดไป
- เชื่อว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีจริง และเชื่อในพระปัญญาตรัสรู้ของพระองค์

วิชชา(ignorance, lack of knowledge)คือ ความไม่รู้ถูกต้องตามจริง ๔ ประการ ประกอบไปด้วย (๑) ความไม่รู้ในทุกข์ (๒) ความไม่รู้ในเหตุให้เกิดทุกข์ (๓) ความไม่รู้ในความดับทุกข์ และ (๔) ความไม่รู้ในแนวทางปฏิบัติให้ถึงซึ่งความดับทุกข์ ความไม่รู้ ไม่เห็นตามความเป็นจริง ไม่รู้เท่าทันตามสภาวะ หลงไปตามสมมติบัญญัติ ความไม่รู้ที่แฝงอยู่กับความเชื่อถือต่างๆ เป็นไปในลักษณะของภาวการณ์ขาดปัญญา ความไม่เข้าใจในเหตุและผลตามจริง การไม่ใช้ปัญญา เกิดสุญญากาศทางปัญญา หรือปัญญาไม่ทำงานในขณะนั้น

อวิชชาที่ครอบงำนำทางความต้องการที่มีไม่สิ้นสุดของมนุษย์ปุถุชนในความเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับสังคมทางเศรษฐกิจในยุคโลกาภิวัฒน์ ก็คือ ความไม่รู้ซึ้งถึงการบริโภคเพื่ออะไร? นัยคือ การที่ไม่รู้จักแยกแยะคุณค่าแท้กับคุณค่าเทียมของสินค้า

เฉกเช่นกับตุ๊กตาลูกเทพก็เป็นเพียงแค่มายาของคุณค่าเทียม ที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อหลอกกลุ่มคนที่มีความเชื่ออย่างงมงายที่กำลังไขว่คว้าหาสิ่งยึดเหนี่ยวทางจิตใจให้กับตัวเอง...

ศรัทธาที่ถูกต้อง คือ ปัญญา

ศรัทธาที่มีอวิชชา คือ งมงาย


ปัญญากับงมงายมีความสัมพันธ์ในทิศทางที่ตรงข้าม

- สังคมไหนที่มีความงมงายเพิ่มขึ้นปัญญาก็จะลดลง

- สังคมไหนที่มีความงมงายลดลงปัญญาก็จะเพิ่มขึ้น


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จัตุเศรษฐธรรม...นำมาเล่า...ความเห็น (6)

ขอบคุณสำหรับบันทึกดีๆค่ะ

ศรัทธาที่ถูกต้อง คือ ปัญญา.....ศรัทธาที่มีอวิชชา คือ งมงาย.....

เขียนเมื่อ 

ศรัทธาที่ถูกต้อง คือ ปัญญา

ศรัทธาที่มีอวิชชา คือ งมงาย

สาธุครับ

กระแสแรงเร็ว

เกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไป

ไม่น่าจะต่างจาก จตุคาม เมื่อหลายปีก่อนครับ

จะคอยดู...

มีดที่ชักออกจากฝักคม...ฉันใด

ปัญญาที่เกิดจากสติ...ก็คมฉันนั้น

..

นาน ๆ จะได้อ่าน บันทึกที่....ฉีกจิตสำนึกของผู้คนได้ขาดกระจุย.. แบบนี้ของอาจารย์

..

คนขาดปัญญา ต้องรีบแก้ไขด่วน

..

ขอบคุณมากนะครับ


เขียนเมื่อ 

เยี่ยมมากค่ะ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณทุกๆ ท่านครับผม