การจัดทำกลยุทธด้านการลงทุนและการจัดหาเงินทุน

...สินเชื่อการค้า...หมายถึง ความเชื่อถือที่ผู้ขายมีต่อผู้ซื้อ และยอมมอบสินค้าหรือบริการให้โดยยังไม่ต้องชำระเป็นเงินสด แต่มีสัญญาการชำระเงินค่าสินค้าหรือบริการนั้นในวันข้างหน้าตามการตกลงกัน ซึ่งก่อให้เกิดภาวะความเป็นเจ้าหนี้และลูกหนี้ตามมา

...ข้อดีของสินเชื่อการค้า...

1.เป็นแหล่งเงินกู้โดยอัตโนมัติ

2.เป็นเครื่องมือส่งเสริมการขาย

3.เป็นเครื่องมือป้องกัน หรือแข่งขัน กับคู่แข่งรายใหม่

4.มีความสะดวก ยืดหยุ่น และเป็นประโยชน์สำหรับธุรกิจขนาดเล็ก หรือพึ่งเปิดกิจการใหม่

5.ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน

...ต้นทุนสินเชื่อการค้า...

ต้นทุนของสินเชื่อการค้า คือ ส่วนลดที่ธุรกิจพลาดไป (หากไม่ได้ชำระค่าสินค้าตามกำหนด)

โดย ต้นทุนของสินเชื่อการค้า = [เปอร์เซ็นต์ของส่วนลด / (100 - เปอร์เซ็นต์ของส่วนลด)] * (360 / จำนวนวัน**)

**จำนวนวันนับจากวันครบกำหนดส่วนลดถึงวันชำระ ถึงวันชำระเงิน


อ้างอิง : http://www.thaiblogonline.com/five4cash.blog?PostI...

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วิชาสัมมนาทางการเงินความเห็น (0)