การจัดทำกลยุทธ์ด้านการลงทุนและการจัดหาเงินทุน

หัวข้อการเรียนรู้ในวันนี้เป็นในเรื่องของ "การจัดทำกลยุทธ์ด้านการลงทุนและการจัดหาเงินทุน" ในเรื่องนี้ได้ให้แนวคิดในการจัดทำกลยุทธ์ด้านการลงทุนและการจัดหาเงินทุนมากขึ้น เช่น ประเภทของเงินทุน แบ่งออกเป็น 3 ประเภท 1.ระยะสั้น 2.ระยะกลาง 3.ระยะยาว โดยภาพรวมแล้วประเภทของเงินทุนระยะสั้นจะมีระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี ข้อดีของสินเชื่อการค้า ทำให้รู้ข้อดีของสินเชื่อการค้า ถ้าพูดถึงในเรื่องของสินเชื่อการค้า บุคคลทั่วไปอาจจะมองว่าสินเชื่อการค้าอาจจะมีแต่ข้อเสีย ซึ่งใครจะไปรู้ว่าการมีสินเชื่อสามารถมีข้อดีได้เหมือนกัน เช่น เป็นเครื่องมือส่งเสริมการขาย เป็นเครื่องมือป้องกัน หรือแข่งขัน คู่แข่งรายใหม่ เป็นประโยชน์สำหรับธุรกิจที่เพิ่งเปิดดำเนินการใหม่ หรือธุรกิจขนาดเล็ก ประเภทของเงินทุนระยะกลางเป็นเงินทุนที่มีอายุในช่วง 1-10 ปี ได้แก่ เงินกู้แบบหมุนเวียน เงินกู้ระยะกลาง การเช่า เช่น การเช่าดำเนินการ เช่าบริการ และเช่าทางการเงิน นอกจากนี้ยังได้แนวคิดมากมายอาทิเช่น ชนิดของหลักทรัพย์ระยะยาว การเตรียมตัวก่อนการกู้เงิน คำถามที่สถาบันการเงินมักถามเวลากู้เงิน การขอเงินกู้ธนาคาร จากการเรียนรู้ในเรื่องของ "การจัดทำกลยุทธ์ด้านการลงทุนและการจัดหาเงินทุน" คิดว่าสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตของการทำงาน ฯ ทำให้รู้อะไรๆที่เป็นประโยชน์เพื่อในภายข้างหน้าสามารถพัฒนาศักยภาพของตัวเองให้มีความรู้และความเข้าใจมากยิ่งขึ้น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Workshopความเห็น (0)