อยากมีเงินต้องเตรียมความพร้อม

อยากมีเงินต้องเตรียมความพร้อม ในปัจจุบันอาชีพธุรกิจค่อนข้างที่จะมีผู้คนสนใจกันเป็นจำนวนมากจึงจำเป็นต้องมีแหล่งหรือสถาบันการเงิน ธนาคารมาเป็นที่อำนวยก่อนการตัดสินใจลงทุนนั่นก็คือการกู้เงิน ถ้าเราอยากจะมีเงินทุนไปประกอบธุรกิจนั้นก็ต้องเตรียมความพร้อมเป็นอย่างดี อันดับแรกคือต้องคำนึงถึงตัวเราก่อนว่าถ้ากู้มาแล้วจะสามารถหามาชำระคืนได้หรือไม่ ถ้ามั่นใจแล้วก็ทำการขอยื่นกู้ได้เลยโดยพิจารณาจากธุรกิจที่เราจะทำแล้วก็ดูว่าต้องกู้เงินประเภทไหน ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างให้ครบถ้วนถูกต้อง ที่สำคัญต้องคำนึงถึงทางธนาคารที่จะวิเคราะห์ พิจารณาในตัวเราด้วย อย่างเช่น บุคคลิกลักษณะ ประวัติรวมถึงรายได้ ทัศนคติ ดูความสามารถในการชำระคืนหนี้ ดูว่าธุรกิจของเราจะทำกำไรหรือจะเติบโตไปต่อได้มากน้อยแค่ไหนในอนาคต เป็นต้น จากที่กล่าวมานั้นถ้าตัวเรามีการเตรียมความพร้อมไว้ทุกด้านแล้ว ก็รับรองว่าการกู้เงินเพื่อสานฝันธุรกิจนั้นอยู่ไม่ไกลแน่นอน แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คงจะมีความพร้อมที่ยังไม่ค่อยสมบูรณ์แบบหนักถ้าเราขาดความมั่นใจไป ฉะนั้นความมั่นใจจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากที่ทุกคนพึงควรมีอย่างน้อยก็เพื่อส่งเสริมความกล้า และเพื่อเป็นกำลังใจให้กับตัวเราเองเพราะถ้าเรามั่นใจแล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่หวังไว้ก็จะต้องประสบความสำเร็จในที่สุด

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วิชาสัมมนาทางการเงินความเห็น (0)