กลางสว่าง ที่มืดมิดความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

นั่งก็ฝัน..นอนก็ฝัน..ยืนก็ฝัน กินก็ฝัน..ถ่ายไปฝันไป..เข้าท่า..ดี..นะเจ้าคะ..ยายธีค่ะ...