ต่างมีดี : ว่าด้วยนิ้วทั้งห้า

เด่น
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ต่างมีดี: ว่าด้วยนิ้วทั้งห้า

เพ่งพินิจ พิจารณา ทั้งห้านิ้ว มาเข้าแถว เรียงคิว ทำไมหนา

ด้วยเจ้ามี หน้าที่ ต่างๆ นาๆ เป็นเหตุให้ นิ้วทั้งห้า มาเรียงราย

โป้งพี่ใหญ่ ไว้ประคอง ปากกาเขียน บรรจงวาด ปาดให้เนียน ดังใจหมาย

อีกทั้งมี ไว้ปกป้อง อันตราย กำมือไว้ โป้งพี่ใหญ่ จะดูแล

แล้วนิ้วชี้ มีหน้าที่่ อันใดเล่า หากขาดเจ้า ชีวิตเรา ท่าจะแย่

จะเอาโน่น นั่นนี่ นิ้วชี้ดูแล ตรงไหนเจ็บ มีบาดแผล นิ้วชี้แลดู

ถึงนิ้วกลาง ยืนตระหง่าน ตรงกลางเพื่อน พยุงกาย ให้ไหวเคลื่อน จึงได้รู้

เจ้าไม่หวั่น เจ้าไม่พรั่น ต่อศัตรู เจ้าคือผู้ สัมผัสรู้ ก่อนผู้ใด

อีกนิ้วนาง ผู้วาง ทางชีวิต จะมีคู่ หรือโสดสนิท นางบอกให้

เป็นแหวนหมั้น แหวนแต่ง แหวนแทนใจ มีนิ้วนาง วางไว้ ให้สวมพลัน

นิ้วก้อยจ๋า หันมา อย่าใจน้อย แม้เรียวเล็ก กระจ้อยร่อย กว่าใครนั่น

แต่หน้าที่ ยิ่งใหญ่ ไม่แพ้กัน เกี่ยวก้อยพลัน เชื่อมสัมพัน- ธไม่ตรี

เพ่งพินิจ พิจารณา ทั้งห้านิ้ว มาเข้าแถว เรียงคิว อยู่เช่นนี้

มานานนม จนชั่ว นาตาปี ต่างมีดี ทำหน้าที่ สามัคคีเอย


ต่างนิ้ว-ต่างคน ต่างหน้าที่......ต่างมีดี


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ต่างมีดีความเห็น (0)