<เล่าสู่กันฟัง> " หนึ่งคน หนึ่งอาชีพ" กศน.ตำบลโนนข่า การทำกระเป๋าจากซองกาแฟและแจกสมุดบัญชีครัวเรือน

" หนึ่งคน หนึ่งอาชีพ" การทำกระเป๋าจากซองกาแฟบ้านห้วยโจด หมู่ที่ 1 กศน.ตำบลโนนข่า อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น วัตถุประสงค์ เพื่อนำวัสดุเหลือใช้มาเพิ่มมูลค่า สรา้งรายได้ ก่อให้เกิดความอบอุ่น ความรัก ความสามัคี ในชุมชน พร้อมทั้งสอดแทรกการทำบัญชีครัวเรือนให้กับสมาชิกทุกคน


นางณัฐนิธิ อักษรวิทย์ หน.ครู กศน.ตำบลโนนข่า
อธิบายการทำบัญชีครัวเรือน

นางสุกัญญา คนล่ำ ครูอาสาสมัครฯ มอบวุฒิการศึกษาขั้นสูงสุด (เรียนจบ ม.ปลาย ภายใน 8 เดือน)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เส้นทางที่เหนื่อยล้า....แต่ก็มีความสุขความเห็น (0)