160123-2 ศัพท์ ที่มักสับสนในการใช้ ชุด L – Least & less & lest & fewer


ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถือว่าถูกต้องในที่นี้ อ้างอิงตามมาตรฐานของภาษา


Least & less & lest

Least เป็นรูป superlative ของ little

Less เป็นรูป comparative ของ little

การใช้มาตรฐาน ควรใช้กับสิ่งที่นับไม่ได้ = uncountable เช่น ‘less money.’ ‘less time.’

สำหรับสิ่งที่นับได้ ต้องใช้ fewer แทน เช่น ‘fewer people.’ ‘fewer words.’

ให้จำว่า Fewer = not so many และ Less = not so much

Less เป็นรูปแบบการเปรียบเทียบของ little

ใช้คำนี้ในความหมายว่า มีจำนวนน้อย = small amount

แทนที่จะใช้ จำนวนที่น้อยกว่าของ = a fewer number of

ใช้ Less than กับ จำนวน และการแสดง เวลา และ ระยะทาง

Less than a thousand. Less than ten seconds. Less than four miles.

Least & less สองคำนี้ อ้างอิงถึง จำนวน ขนาด หรือความสำคัญ เสมอ เช่น

less value’ ‘least important’ 'less distance’ ‘least influence’

Fewer เป็นรูป comparative ของ few

ตามกฎ ใช้ fewer กับคำที่หมายถึง คนหรือสิ่งที่นับได้ ‘fewer member’ ‘fewer books’

และยังใช้ fewer กับสิ่งที่หมายถึงจำนวน ที่เห็นว่า เป็นหน่วยหรือของ แต่ละอย่าง เช่น

There were fewer than ten contestants.

วลีที่ใช้เป็นคำเสริม ที่ใช้มากเกินควรและควรระวัง เช่น ‘at least’ ‘not in the least’

อย่าสับสนทั้ง least และ less กับสันธาน lest ที่หมายถึง ด้วยกลัวว่า = for fear that

He kept moving his fingers lest they freeze in the bitter cold.

Lest ยังให้ความหมายว่า so that เมื่อใช้เพื่อแนะนำถ้อยคำที่ชี้แนะว่า ควรระวัง เช่น

Don’t say much lest the opposition steal your plan.

She was worrying lest he be attacked. (ไม่ใช่ lest he was……)

She is using headphones lest she disturb anyone. (ไม่ใช่ lest she disturb….)

หมายเลขบันทึก: 599879เขียนเมื่อ 23 มกราคม 2016 17:56 น. ()แก้ไขเมื่อ 23 มกราคม 2016 17:56 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (1)

May I add some 'common use' of "little, few, some and any"?

I have little money. = I really have a few baht.

I have some money. = I have more than enough for for something.

Do you have any money? = [as a question for 'any amount of money']

I have a few baht. = [can mean] I have a little money. [or this] I have [a lot of] money.

So, one has to listen carefully and observe 'body language' expressions too. ;-)


พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี