<เล่าสู่กันฟัง> กศน.ตำบลโนนข่า จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติร่วมกับภาคีเครือข่าย

นางณัฐนิธิ อักษรวิทย์ หน.ครู กศน.ตำบลโนนข่า พร้อมด้วยนายสายยนต์ บัวศรีภูมิ ครู สรช.บ้านห้วยโจดและนายสุพัฒน์ ศรีสุภะ ครู ศรช.บ้านหัวนา ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ณ บริเวณหน้าอาคารอเนกประสงค์ อบต.โนนข่า เพื่อเป็นการส่งเสริม สร้างสรรค์ การกล้าแสดงออก และได้รับความรู้ อิ่มสมองและอิ่มท้องด้วย กิจกรรมมีดังนี้

1. การให้ความรู้การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข

2. การเมืองเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันอย่างไร?

3. มุมส่งเสริมการอ่าน

4. มุมระบายสี

5. มุมตอบปัญหา เพื่อรับรางวัลเป็นตุ๊กตา

6.เกมส์จับคู่สีวันทั้ง 7

7. เกมส์เรียงลำดับเดือนทั้ง 12 เดือน

8.เกมส์ จับคู่ภาษาอังกฤษหมวดร่างกาย


เข้าแถวลงทะเบียนร่วมกิจกรรม

นางณัฐนิธิ อักษรวิทย์ หน.ครู กศน.ต.โนนข่า และ ศส.ปชต.โนนข่า

รางวัลตุ๊กตา

นางวิลาวัลย์ นามชารี นักศึกษา กศน. ม.ต้น มอบตุ๊กตาและขนมสนับสนุนรางวัลค่ะ

มุมส่งเสริมการอ่าน

มุมระบายสี

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน e - learningareemedeeความเห็น (0)