160123-1 ศัพท์ ที่มักสับสนในการใช้ ชุด L – Lead & led / leach & leech / learn & teach

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถือว่าถูกต้องในที่นี้ อ้างอิงตามมาตรฐานของภาษา


Lead & led รูปอดีตของ lead คือ led เป็นเหตุให้สับสนได้ เนื่องจาก

ออกเสียงเหมือน lead (ที่แปลว่าตะกั่ว) ว่า เล็ด แบบอังกฤษ (แบบอเมรินยาวกว่านิด)

เมื่อสิ่งใด ถูกเคลือบ ด้วย หรือผสมด้วย lead เรียกว่า leaded = เล็ดเด็ด เป็น adj.

การใช้แบบนี้ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ การใช้เป็น กริยา ที่หมายถึง นำทาง หรือพาไป

If you lead the way, I’ll follow you.

You have led me to make a foolish mistake.

This experiment has led me to believe that lead is a heavy, soft, malleable metal.


Leach & leech สองคำที่ออกเสียงคล้ายกัน ต่างความหมายอย่างมาก

Leach กริยา สารละลายใช้ฟอกสี หรือถ่ายของ ออกจากวัสดุด้วยการทำให้ของเหลวร้อนขึ้น

The fertilizer leached into the ground.

Nitrates leach from the soil into rivers.

Leech นาม ปลิง หรือทาก กริยา ทำตัวเป็นกาฝาก หาประโยชน์จากผู้อื่น

They are leeches feeding off the hardworking majority.

He’s leeching off the kindness of others.


Learn & teach ในการใช้มาตรฐาน สองคำนี้ไม่อาจใช้แทนกันได้

คนหนึ่ง สามารถ learn บางสิ่งได้ แต่เขาไม่สามารถ learn คนอื่นด้วยสิ่งใดๆ

Learn หมายถึง การทำให้ได้ความรู้

She learned dancing from her sister

I learned that she has two grown-up children.

She’s very keen to learn about Japanese culture.

I learnt of her arrival from a close friend.

Teach หมายถึง การแนะนำ สั่งสอน หรือถ่ายทอด ความรู้

The philosophy teaches self-control.

If you will take the time to teach me, I’ll try to learn.

My upbringing taught me never to be disrespectful to elders.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน English D thru Lความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

There are common phrases like "I taught myself ..." and "I learned ... by myself" that make clear that no other people were involved in the process. So, 'learn' and 'teach' imply involvement of other person(s).