ความหมาย "วาณิชธนกิจ"

ถ้ากล่าวถึงคำว่า วาณิชธนกิจ(Invesment banking) คนส่วนใหญ่คงไม่ทราบว่าความหมายที่แท้จริงคืออะไร และมีหน้าที่ทำอะไร

ถ้ากล่าวถึงคำว่า วาณิชธนกิจ(Invesment banking) คนส่วนใหญ่คงไม่ทราบว่าความหมายที่แท้จริงคืออะไร และมีหน้าที่ทำอะไร โดยส่วนตัวดิฉันเข้าใจว่า วาณิชธนกิจคือที่ปรึกษาทางการเงินเพียงอย่างเดียว และมีหน้าที่วางแผนทางการเงินให้กับบริษัทต่างๆรวมถึงผู้ลงทุนในหลักทรัพย์ ต่างๆ

แต่ความหมายที่แท้จริงของ วาณิชธนกิจ คือ สถาบันทางการเงินซึ่งทำหน้าที่ระดมเงินทุน,ซื้อขายหลักทรัพย์,บริหารการควบรวมกิจการและซื้อกิจการ รวมถึงให้คำปรึกษาในธุรกรรมข้างต้นหรือธุรกรรมทางการเงินอื่นๆ เช่น ปรับโครงสร้างหนี้,จัดอันดับความน่าเชื่่อถือ,ออกผลิตภัณฑ์ทางการเงินเป็นต้น


invesment banking

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ความหมาย "วาณิชธนกิจ"ความเห็น (0)