อบรมครูภาษาอังกฤษของอักษรเจริญทัศน์ที่จังหวัดสกลนคร

กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สื่อ ICT ตามจุดเน้น CLT และกรอบมาตรฐาน CEFR

ตอนนี้ผู้เขียนอยู่ที่จังหวัดสกลนคร เป็นจังหวัดที่ผู้เขียนเดินทางครบเป็นจังหวัดที่ 76 ของประเทศไทย ถือว่าผู้เขียนเดินทางไปครบทุกจังหวัดของประเทศไทยแล้วครับ 555 ต้องขอบคุณน้องจักรพันธ์และทีมงานของอักษรเจริญทัศน์ที่จัดให้มาที่จังหวัดสกลนคร ตอนนี้กำลังมีงานพระธาตุเชิงชุมพอดี มีวันที่ 17-23 มกราคม 2559 ผู้เขียนเลยได้โอกาสมาแวะนมัสการพระธาตุเชิงชุมด้วย

ชุดที่นักเรียนใส่สวยไหมครับ

ตอนไปถึงจังหวัดสกลนครกำลังมีงานเลยครับ มีการแสดงและกิจกรรมต่างๆด้วย ชุดสาวสกลนครสวยมาก มีหลายแบบด้วย มองดูแล้วสวยดี แปลกตามาก ได้มีโอกาสไปสถานที่หนึ่งด้วย แต่ยังไม่บอกว่าที่ใด เหมือนพระธาตุอินทร์แขวนที่ประเทศพม่าไหมครับ ทึ่งมาก...

ให้ผู้อ่านทายว่าสถานที่ที่ไหนครับ

ผู้เขียนเริ่มอบรมประมาณ 8.30 น.ตอนนี้เอาเอกสาร PA หรือเรียกว่าเกณฑ์เข้าสู่วิทยาฐานะที่นี่ครับ ขอเอาตารางการประชุมและห้องประชุมมาให้ดูก่อนนะครับ

ตารางการประชุมครับ

8:30-10:15 การสร้างและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน และการเข้าสู่ระบบความก้าวหน้าวิชาชีพครูตามระบบ Performance Agreement (PA)

10:15-10:30 Break

10:30-12:00 วิเคราะห์สื่อเพื่อออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สื่อ ICT ตามจุดเน้น CLT และกรอบมาตรฐาน CEFR

12:00-13:00 Lunch

13:00-13:45 การสร้างหลักฐานในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยสื่อ ICT

13:45-15:00 แบ่งกลุ่มออกแบบเทคนิควิธีสอนและออกแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามระดับ CEFR A2-B1 ของทุกทักษะ

15:00-15:15 Break

15:15-16:00 นำเสนอผลงานกลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน (Micro teaching)

16:00-16:15 อภิปราย/ซักถาม/ประเมินผล/ปิดการอบรมตอนช่วงมีการอบรมจะเอาภาพกิจกรรมมาให้ดูนะครับ ยังเขียนไม่จบครับ...แล้วจะรีบมาเขียนเพิ่มครับ...

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน khajit's blogความเห็น (6)

เขียนเมื่อ 

น้องอาจารย์ขจิตจ่๋า ยังมีจังหวัดไหนบ้างจ๊ะ

ที่น้องอาจารย์ยังไม่ได้ไปน่่ะ (หรือถามผิดนะ

คงต้องถามว่า .... มีอำเภอไหนบ้างที่น้องยัง

ไม่ได้ไปอ่ะนะ )

เขียนเมื่อ 

ชุดนักเรียนสวยมากๆ ค่ะ ที่ จังหวัดสกลนคร หนาวไหมค่ะ


เขียนเมื่อ 

ขอบคุณพี่ครูมะเดื่อ

เหลืออำเภออีกมากเลยครับ

5555

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณพี่หมอเปิ้น

เป็นชุดภูไทของสกลครับ

มีงานพระธาตุเชิงชุมพอดีเลยครับ

ไม่หนาวร้อนมากๆครับ

นับสถิติจิตอาสาสู่ความสุขทั่วประเทศ ขอแสดงความยินดีอย่างยิ่งค่ะ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณพี่ใหญ่มากครับ

ไปมาทั่วประเทศแล้วครับ

มีความสุขดี