​สงสัย : ความรับผิดชอบของ บอร์ด สสส. เป็นอย่างไร

สงสัย : ความรับผิดชอบของ บอร์ด สสส. เป็นอย่างไร

ความสับสนที่สังคมได้รับจากข่าวเรื่องราวของ สสส. ทำให้ผมตั้งคำถามว่า เมื่อมีคนกล่าวหาความไม่ถูกต้องในการทำงานของ สสส. ทำไมเขากล่าวหาผู้บริหารเท่านั้น ทำไมบอร์ด และประธาน บอร์ด ไม่ต้องรับผิดชอบ

ผมจึงตรวจสอบ พรบ. กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๔๔ และพบว่า บอร์ดขององค์กรนี้เรียกว่า “คณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ” ที่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน และ รมต. สาธารณสุข เป็นรองประธาน และมีคนอื่นๆ เป็นกรรมการตามมาตรา ๑๗

ผมไม่เคยได้รับทราบว่า คณะกรรมการกองทุนฯ นี้ ออกมาแสดง accountability ในการทำหน้าที่บอร์ด ขององค์กร

ผมจึงตั้งคำถามว่า สังคมไทยเข้าใจความรับผิดชอบของระบบกำกับดูแลองค์กรของรัฐที่ไม่อยู่ใต้ระบบราชการอย่างไร ผู้มีอำนาจในบ้านเมืองตีความระบบ governance อย่างไร เมื่อตนเองเป็นประธานหรือกรรมการในกลไก governance นั้นเอง ทำไมจึงไปกล่าวหาฝ่ายบริหาร ในเมื่อเขาทำตามที่บอร์ดอนุมัติให้ทำ

วิจารณ์ พานิช

๑๖ ม.ค. ๕๙

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการเมืองไทยความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ความรับผิดชอบตามตัวหนังสือ
คนหัวโต๊ะคือผู้ตัดสิน
ถูกผิดบกพร่องได้ยลยิน
แล้วตัดสินผู้อื่นไปให้พ้นตัว