สิบอย่า พาให้เจริญ และมีความสุข......

ถวิล
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

สิบอย่า พาให้เจริญ และมีความสุข......

------------------------------------------------

ถวิล อรัญเวศ

รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 4

๑. เวลาโกรธ อย่างระเบิดทันที (ต้องคุมสติตนเองให้ได้ รู้ตัวเสมอ ขณะทำ ขณะพูด ขณะคิด)

๒. ทรัพย์สินคนอื่น อย่าละโมบ (ห้ามใจตนเองให้ได้ ห้ามไม่ให้ไปลักขโมยของคนอื่น)

๓. สามีภรรยา อย่างระแวง (ต้องไว้ใจและให้เกียรติซึ่งกันและกัน ซื่อสัตย์ต่อกัน)

๔. บุตรธิดา อย่าละทิ้ง (ต้องเอาใส่ดูแลให้ดี ให้มีความอบอุ่น และสอนให้มีทักษะชีวิต)

๕. กฎหมายบ้านเมือง อย่างละเมิด (ต้องเคารพในกติกา ไม่ใช่พวกมากลากไป เพราะจะทำให้

ได้แบบอย่างที่ไม่ดี ต้องพยายามสร้างตัวแบบที่ดีให้เด็กเยาวชนได้เอาเป็นเยี่ยงอย่าง)

๖. เวลานอน อย่าละเมอ (อย่ากรนเสียงดังเพราะเพื่อนร่วมห้องจะรำคาญ ควรนอนตะแคงจะดี

เพราะถ้านอนหงาย ลิ้นปีกระทบลมหายใจเช้าออกจะดังเหมือนเป่าแคน)

๗. เวลาทุกข์ อย่าระทม (ต้องหาทางแก้ให้ได้ อย่าเพิ่งท้อใจ ต้องใช้สติปัญญาในการแก้ปัญหา)

๘. เวลาสุข อย่าระเริง (เพราะอาจจะเจอทุกข์ได้ง่าย ต้องเตรียมใจไว้ว่าสักวันหนึ่งความทุกข์

คงมาเยียนเราแน่นอน)

๙. ทาน ศีล ภาวนา อย่าละวาง (ต้องรีบทำบุญ รักษาศีล และเจริญภาวนาเนืองนิตย์ อย่าประมาทในวัย ควรพยายามทำความดี)

๑๐. ชาติบ้านเมืองถึงทางตัน อย่าเฉยเมย (ควรร่วมกันหาทางออกที่ดีด้วยกันหรือร่วมด้วยช่วยหาทางแก้ไขเพื่อให้บ้านเมืองสงบเรียบร้อย และเราเองก็จะร่มเย็นเป็นสุขด้วยถ้าบ้านเมืองสงบเรียบร้อย)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บทความทางวิชาการถวิล อรัญเวศความเห็น (0)