ผลไม้ที่ขึ้นชื้อของจังหวัดกำแพงเพชรคือกล้วยไข่  (เคล็ดที่ไม่ลับของการรับประทานกล้วยไข่)  เราจะรับประทานกล้วยไข่ผลเล็ก  ซึ้งจะมีเนื้อแน่น  หวานแต่ไม่กรอบ  รับประทานอร่อย  ทดลองชิม!(ผู้ที่สนใจ)