นำนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี ศึกษาดูงานที่โรงเรียนมีชัยพัฒนา

lotus
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ไปมาสองครั้งแล้วครับ

ชอบมากๆครับ