ขอบพระคุณ GotoKnow.Org สุขภาวะแห่งปัญญา

ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและคุณค่าแห่งความดีงามแด่คณะทำงาน GotoKnow.Org และท่านกัลยาณมิตรทั้งหลายให้มีความสุขความเจริญด้วยสุขภาวะทางร่างกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณแห่งปัญญาในการเริ่มต้นศักราชใหม่ ๒๕๕๙

สิ้นปีพ.ศ. ๒๕๕๘ นี้ ผมได้รวบรวม Big Data ตั้งแต่ปีพ.ศ. ๒๕๕๒ บนบันทึกกิจกรรมบำบัดชีวิตและการสื่อสารถามตอบถึงสุขภาวะด้วยกิจกรรมบำบัดอันน่าสนใจมากมาย กระบวนทัศน์แห่งการจัดการความรู้ KM 3.0 ทำให้ผมตกผลึกทางความคิดความรู้และความเข้าใจที่อยากริเริ่มสื่อสารชั้นเรียนออนไลน์อย่างสมบูรณ์ด้วยวัย 40 ปี ด้วยชั้นเรียนแรกคือ "กิจกรรมบำบัดศึกษา" เพื่อเปิดโอกาสการทำความดีจากโรงเรียนการจัดการความสุขสู่โครงการจิตอาสากิจกรรมบำบัด หนึ่งใน 70 โครงการร้อยพลังเปลี่ยนประเทศที่ได้รับการคัดเลือกจากมูลนิธิคนไทยใจดีให้เกิดการระดมทุนทางปัญญา เศรษฐกิจ เครือข่าย สู่นวัตกรรมเพื่อความรับผิดชอบทางสังคมและความเป็นเลิศทางการเรียนรู้ในทักษะชีวิตที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 คลิกดาวน์โหลด Directory ที่นี่

เชิญชวนกัลยาณมิตรทุกท่านร่วมเข้าชั้นเรียนเพื่อสุขภาวะแห่งปัญญาเพื่อสังคมไทยที่นี่

ขอบพระคุณ GotoKnow.Org ที่ทำให้ผมตกผลึกทางกิจกรรมบำบัดศึกษาด้วยกระบวนการจัดการความรู้แบบแปลความรู้ด้วยการคิดเชิงระบบ

จากแบบจำลองกิจกรรมบำบัดสากล คลิกศึกษา Infographic file ที่นี่

สู่กรอบการทำงานกิจกรรมบำบัดศึกษาในบริบทคนไทย

สู่การทบทวนฟัง พูด อ่าน เขียน จนได้แผนที่ความคิดเชิงระบบ

สู่การได้รับคัดเลือกเป็นศิษย์เก่า 1 ใน 3 ผู้เข้ารอบชิงรางวัลการบริการชุมชนจาก Curtin University, Western Australia

จนต่อเนื่องมาสู่การนำกลับไปเผยแพร่เป็นหนังสือเล่มเล็กๆเป็นภาษาอังกฤษ

และตบท้ายด้วยกิจกรรมบำบัดศึกษาออนไลน์ครบถ้วนในวันสิ้นปีนี้บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กิจกรรมบำบัดชีวิตความเห็น (6)

ขอบพระคุณและส่งความสุขปีใหม่แด่คุณยายธีครับผม

เขียนเมื่อ 

ขอให้มีความสุขมากๆครับน้องป๊อบ

สวัสดีปีใหม่ครับ

ขอบพระคุณมากครับพี่ขจิต ขอส่งความสุขปีใหม่ให้พี่ขจิตด้วยความเคารพรักเสมอครับผม

เขียนเมื่อ 

ส่งความสุขปีใหม่นะคะอาจารย์


ขอบพระคุณมากครับและขอส่งความสุขกายสบายใจแด่พี่ธิรัมภาและพี่นงนาทครับผม