151230-2 ศัพท์ ที่มักสับสนในการใช้ ชุด I – Imagine & suppose / immanent & imminent / immature & premature

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถือว่าถูกต้องในที่นี้ อ้างอิงตามมาตรฐานของภาษา


Imagine & suppose ผู้คนมากมายทุกระดับการศึกษา ใช้สองคำนี้แทนที่กันเป็นประจำ

จนถือได้ว่า ไม่มีความหมายที่จะพยายามชี้แจงหรือโน้มน้าว ให้เห็นความแตกต่าง

อาจใช้ I imagine that’s true หรือ I suppose that’s true. ถือว่าถูกต้องทั้งสองแบบ

แต่ถ้าให้ตรงความหมาย

Imagine หมายถึง การให้เกิดภาพในจินตนาการของบางสิ่ง ที่ไม่มีอยู่จริงให้ผู้หนึ่งรู้สึกได้

I imagine that Napoleon was a vain and pompous little man.

I had imagined her to be older than that.

Suppose หมายถึง ยอมรับบางสิ่งโดยไม่ต้องคิดมากว่ามันเป็นจริงหรือไม่จริง

Scientists supposed that large dinosaurs lived in swamps.

I suppose that you have done your work.


Immanent & imminent

Immanent คำที่ใช้น้อย หมายถึง มีอยู่หรือทำงาน ภายใน อยู่ข้างใน ติดประจำตัว

Some people believe that God is immanent in everything.

The protection of liberties is immanent in constitution arrangements.

Ambition is immanent in human nature.

Imminent หมายถึง ใกล้จะเกิดขึ้น อาจตอนนี้หรืออีกไม่นาน

They were in imminent danger of being swept away.

An announcement about his resignation is imminent.


Immature & premature

Immature หมายถึง ไม่ดีพร้อม ยังไม่พัฒนา ยังไม่สุก

All infants are immature.

Many of the fish caught are immature.

Premature หมายถึง เร็วเกิน ยังไม่พร้อม

The society editor made a premature announcement of the wedding.

The sun can cause premature aging.

It would be premature to do so at this stage.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน English D thru Lความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

Best Wishes and Happy New Year

Thank you for sharing a lot of English!

PS. Please edit "...จนถือได้ว่า ไม่ความหมายที่จะพยายา ชี้ให้เห็นความแตกต่าง ..."