​อำนาจทางดิ่ง ความเจริญลงเหว

ในสัมพันธภาพทางดิ่งจะมีการเรียนรู้น้อย ใช้อำนาจไม่ใช้การเรียนรู้ และผู้คนมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนมาก เช่นไม่เห็นแก่ส่วนรวม ฉ้อฉล นินทาว่าร้าย ไม่ใช้ความจริง ออกใบปลิว ลอบแทงข้างหลัง

อำนาจทางดิ่ง ความเจริญลงเหว

เขียนโดย ศ. นพ. ประเวศ วะสี อ่านได้ ที่นี่

วิจารณ์ พานิช

๓๐ ธ.ค. ๕๘

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการเมืองไทยความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

Thailand's public service can do with more 'delegation' -- enabling officers on 'duty' to exercise the power of the duty and be responsible for the use of that power - in full.

This is working for the people with the law by the law -- not for the boss!