151230-1 ศัพท์ ที่มักสับสนในการใช้ ชุด I – Illicit & licit & elicit / imaginary & imaginative

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถือว่าถูกต้องในที่นี้ อ้างอิงตามมาตรฐานของภาษา


Illicit & licit & elicit

Illicit เป็น Adj. หมายถึง ตรงข้ามกับศีลธรรมหรือประเพณี ที่ยอมรับ หรือผิดกฎหมาย

An illicit association with his secretary.

Illicit trade.

You are in illicit territory because this area is off bounds to all personnel.

Licit เป็น Adj. มีความหมายตรงข้ามกับคำข้างต้น

Elicit เป็นกริยา หมายถึง ดึงออกมา จากบางคน ซึ่ง ปฏิกิริยา คำตอบ หรือความจริง

I tried to elicit a smile from Joanna.

The judge tried to elicit the truth from this defendant.

The work elicited enormous public interest.


Imaginary & imaginative

Imaginary หมายถึง ไม่มีอยู่จริง นึกฝัน มีอยู่แต่ในจินตนาการ

The equator is an imaginary line around the middle of the earth.

A small child’s imaginary friends.

Imaginative ใช้กับบางคน ผู้มีหรือแสดงว่ามี ความคิดสร้างสรรค์ หรือเป็นนัก

สามารถวาดจินตนาการหรือนึกให้เกิดสิ่งต่างๆ ที่ไม่มีอยู่จริง

Making imaginative use of computer software.

An imaginative use of material.

An imaginary man does not exist at all but is the product of some imaginative person’s mind.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน English D thru Lความเห็น (0)