​สนับสนุนการปรับปรุงระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

ระบบหลักประกันสุขภาพเป็นเรื่องที่ซับซ้อนมาก ต้องคำนึงถึงปัจจัยหลากหลายด้าน

สนับสนุนการปรับปรุงระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของไทย ได้รับการยกย่องจากวงการนโยบาย/ระบบ สาธารณสุข ในระดับโลก ถือเป็นระบบที่ดี และมีการจัดการที่ดีมาก แต่ก็สมควรได้รับการปรับปรุงพัฒนาเป็นระยะๆ

มีการวิจัยประเมินระบบนี้ และเผยแพร่ ที่นี่ นพ. วิชัย โชควิวัฒน ได้เขียนหนังสือ ตำนานบัตรทอง อ่านบางส่วนได้ ที่นี่ ทีดีอาร์ไอ เคยวิจัยเรื่องระบบสวัสดิการสังคมและรายงานไว้ ที่นี่ สรุปได้ว่า แม้ระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของเราเป็นระบบที่ดี แต่ก็ยังห่างไกลจากความสมบูรณ์แบบ (perfect)

จุดอ่อนอย่างหนึ่งของระบบของเรา คือเป็นระบบที่ไม่แยกแยะ ให้คนที่มีฐานะดี ดูแลตัวเองได้ ให้ไม่ต้องเป็นภาระของรัฐ (ที่จริงคือภาษีของประชาชน) แบบที่เยอรมัน และญี่ปุ่นใช้ หรือกล่าวอีกแบบหนึ่งว่า รัฐช่วยเหลือตามความจำเป็นที่ประชาชนต้องการความช่วยเหลือ

ผมจึงสนับสนุนรัฐบาล/กระทรวงสาธารณสุข ที่จะพัฒนายกระดับระบบประกันสุขภาพคนไทยขึ้นไปอีกระดับหนึ่ง และควรถือโอกาสสร้างความเชื่อมโยง (harmonize) ๓ ระบบเสียด้วยเลย ตามที่ผมเคยบันทึกไว้ ที่นี่ จนในระยะยาวอาจจัดการเป็นระบบเดียว (แต่แยกแยะ)

หนังสือเรื่อง การเมืองและดุลอำนาจในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า น่าอ่านมาก อ่านได้ ที่นี่

ระบบหลักประกันสุขภาพเป็นเรื่องที่ซับซ้อนมาก ต้องคำนึงถึงปัจจัยหลากหลายด้าน จึงต้องการการวิจัยต่อเนื่องในหลากหลายมุมมอง ที่มีคนออกมาพูดให้ความเห็นนั้น ส่วนใหญ่มองเฉพาะด้าน และเป็นความเห็น ไม่ใช่ความรู้ที่คำนึงถึงประเด็นรอบด้าน การตัดสินใจปรับปรุงระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าจึงต้องฟังหลายมุมมอง และที่สำคัญที่สุด เรียนรู้จากผลงานวิจัยที่ครอบคลุม (holistic) และเรียนรู้จากระบบของประเทศอื่นที่ได้ผลดี เอามาปรับใช้

วิจารณ์ พานิช

๒๙ ธ.ค. ๕๘

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการเมืองไทยความเห็น (1)

เขียนเมื่อ