​ครูพิสูจน์สอนภาษาไทยจากข้อสอบโอเน็ต ครั้งที่ ๑๗/๒๕๕๘

พิสูจน์
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ครูพิสูจน์สอนภาษาไทยจากข้อสอบโอเน็ต ครั้งที่ ๑๗/๒๕๕๘

1.ข้อใดเรียงลำดับหน่วยในภาษาไทยจากเล็กสุดถึงใหญ่สุดได้ถูกต้อง

ก.คำ เสียง วลี ประโยค

ข.เสียง คำ วลี ประโยค

ค.วลี เสียง คำ ประโยค

ง.คำ วลี เสียง ประโยค

ครูพิสูจน์อธิบาย ข้อนี้เป็นข้อสอบจากหลักภาษาไทยในเรื่องธรรมชาติของภาษา และนี่ก็เป็นธรรมชาติของภาษาข้อหนึ่ง

ข้อนี้ทำง่ายมาก หลักคิดคือ

หน่วยที่เล็กที่สุดในภาษาไทยต้องเป็น เสียง คือเสียงสระ เสียงพยัญชนะ และวรรณยุกต์

เมื่อเอาเสียงพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ มารวมกันก็เป็น พยางค์ ถ้าพยางค์ใดมีความหมายก็กลายเป็นคำ

เมื่อเอาคำมาเรียงต่อกันหลายๆคำก็เป็นวลี(หรือ กลุ่มคำ) และถ้าคำที่มาเรียงกันมีภาคประธาน และภาคแสดง เช่นมีประธาน มีกริยา ก็จะกลายเป็นประโยค

จากข้อสอบนี้ จึงเลือกง่ายๆว่า ตัวเลือกข้อใดเริ่มจากเสียง จบที่ประโยค มีโอกาสถูก

ในที่นี้ มีข้อเดียวคือ ข้อ ข เมื่อพิจารณาตามที่ครูพิสูจน์อธิบาย ก็สอดคล้องกัน

ดังนั้นจึง เฉลยข้อ ข ครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ภูมิปัญญาภาษาไทยความเห็น (0)