151223-2 ศัพท์ ที่มักสับสนในการใช้ ชุด H – Hoarse & horse / hole & whole / holocaust

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถือว่าถูกต้องในที่นี้ อ้างอิงตามมาตรฐานของภาษา


Hoarse & horse คำที่ออกเสียงใกล้เคียงกัน

Hoarse เป็น Adj. เสียงของคน ที่แปลกไป เนื่องจากเจ็บคอหรือตะโกนเสียงดังมากไป

Horse นาม หมายถึง ม้าตัวผู้โตเต็มที่แล้ว เป็น stallion หรือ gelding

ยังครอบคลุมหมายถึง สัตว์ป่าอื่นในตระกูล ม้า

หมายถึงโครงทำสำหรับติดตั้งหรือรองรับ เช่นที่เรียก sawhorse

ใช้ไม่เป็นทางการ หมายถึง heroin ที่เป็นยาเสพติด

ศัพท์เดินเรือ หมายถึง ราว ราง หรือเชือก ใช้ในการแล่นเรือใบ

กริยา เป็นการเล่นแบบที่ทำให้เกิดเสียงดังและไม่ระมัดระวัง อาจทำให้บาดเจ็บหรือของเสียหาย


Hole & whole อีกสองคำที่ออกเสียงคล้ายกัน แต่ความหมายต่าง

Hole หมายถึง ช่องกลวงในบางสิ่งที่แข็งหรือในผิวหน้าของบางสิ่ง

หรือพื้นที่หรือช่องเปิด ตลอดความยาว หรือที่อยู่ที่สัตว์ขุดไว้ หรือที่พักอาศัยไม่น่าอยู่

There were holes in the knees of his trousers.

Water had collected in the holes in the road.

Whole เป็น Adj. หมายถึง ทั้งหมด หรือเน้นว่าจำนวนมาก ต่อเนื่องไม่ขาดเว้น

People should be whole in body, mind and spirit

Dispute on a whole range of issues.


Holocaust ผันจากภาษากรีกที่มีต้นรากจาก Hebrew แสดงถึงการบวงสรวงตามพิธีกรรม

ที่ซึ่งอาหารที่นำมานั้นต้องถูกเผาจนหมดเพื่ออุทิศ แทนที่จะเป็นเหมือนแบบอื่นๆ

คน Jew นำมาใช้เป็นการประชดอย่างขมขื่นต่อการที่ถูกสังหารนับล้านคนในค่ายนาซี

คำนี้ ทั่วไปเป็นที่รู้จักในวลีเช่น nuclear holocaust และ Cambodia holocaust

ถือว่าเหมาะสมกับเหตุการณ์ที่เกิดจริง ที่มีการทำลายล้างชีวิตจำนวนมหาศาล

แต่ถ้าหากนำมาใช้ในสถานการณ์ที่ไม่ร้ายแรง อาจเสี่ยงว่าเป็นการใช้ที่ไม่ถูกต้องนัก

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน English D thru Lความเห็น (0)