แผนที่ ช่วยการเรียนการสอน

การเรียน การสอน การให้ความรู้ ถ้ามีการให้ข้อมูล ประกอบภาพ แผนภูมิ แผนที่ แผนผัง สัญญลักษณ์ จะทำให้เข้าใจง่าย จดจำได้

VOX รวบรวมแผนที่ ซึ่งอธิบายเหตุการณ์ ประวัติศาสตร์ ฯลฯ ซึ่งอาจเอาแนวคิดนี้มาประกอบการเรียน การสอน


40 แผนที่ ประกอบการอธิบาย ประวัติศาสตร์ยุคโรมัน

www.vox.com/2014/8/19/5942585/40-maps-that-explain...


37 แผนที่ ประกอบการอธิบาย ประวัติศาสตร์สงครามกลางเมืองสหรัฐ

www.vox.com/2015/4/14/8396477/maps-explain-civil-w...


40 แผนที่ ประกอบการอธิบาย ประวัติศาสตร์ยุคสงครามโลกครั้งที่1

www.vox.com/a/world-war-i-maps


42 แผนที่ ประกอบการอธิบาย ประวัติศาสตร์ยุคสงครามโลกครั้งที่2

www.vox.com/2014/11/13/7148855/40-maps-that-explai...


40 แผนที่ ประกอบการอธิบาย ประวัติศาสตร์ สงครามและ ความขัดแย้งในตะวันออกกลาง

www.vox.com/a/maps-explain-the-middle-east


38 แผนที่ ประกอบการอธิบาย ประวัติศาสตร์ ประชากร เศรษฐกิจ วิถีชีวิตในทวีปยุโรป

www.vox.com/2014/9/8/6103453/38-maps-that-explain-...


38 แผนที่ ประกอบการอธิบาย ระบบเศรษฐกิจโลก

www.vox.com/2014/8/26/6063749/38-maps-that-explain...


แผนที่อธิบาย วรรณคดี หนังสือ บทกวีตะวันตก

www.vox.com/maps/2015/9/25/9397237/literature-mapบันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การศึกษาความเห็น (0)