บิล เกตส์แนะนำ Website ช่วยการศึกษา

บิล เกตส์ มหาเศรษฐีเจ้าของกิจการไมโครซอฟท์ เขียนถึงการศึกษา ความก้าวหน้าของคอมพิวเตอร์ ซอฟท์แวร์และอินเทอร์เน็ต

ทำให้เครื่องมือการสอนเปลี่ยนจาก กระดานดำ หนังสือตำราเรียน และเครื่องฉายแผ่นใส มาเป็น แอ็พ เกม และเว็บไซท์

www.gatesnotes.com/Education/Breakthrough-Tools-fo...


บิล เกตส์ ได้รีวิวเว็บไซท์ที่เกี่ยวกับ การเรียนการสอน และนำมาแนะนำไว้ 11 เว็บไซท์ด้วยกัน

www.gatesnotes.com/Education/Three-Ways-Software-I...

(การใช้งานส่วนใหญ่ต้องสมัคร ใส่ชิ่อ และอีเมล)

1) Graphite

www.graphite.org/user/login?destination=node/39970...


2) BetterLesson รวบรวมการสอน คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ จากครู 170ท่าน

http://betterlesson.com


3) ThinkCERCA ช่วยครูสร้างการบ้าน ให้นักเรียนอ่าน และฝึกทักษะการคิด

https://thinkcerca.com


4) LightSail เป็นแอ็พห้องสมุดที่มีตำราประมาณ 80,000เล่ม

http://lightsailed.com


5) Fine Tune

http://academicmerit.com/products/#finetune


6) Edmodo

www.edmodo.com/mobile


7) BloomBoard

https://bloomboard.com/register/account


8) Newsela ช่วยแปลข่าวประจำวันภาษาอังกฤษ ให้มีศัพท์ยากง่ายได้ตามชั้นเรียน ช่วยพัฒนาทักษะการอ่าน และทำให้เรียนรู้คำศัพท์ได้รวดเร็วขึ้น

https://newsela.com


9) EngageNY รวบรวมแผนการสอนของโรงเรียนต่างๆ ในรัฐนิวยอร์ค

www.engageny.org


10) LearnZillion

https://learnzillion.com


11) เว็บไซท์ของโรงเรียน Summit Public Schools ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อให้ ครูและนักเรียนใช้สอน/เรียน ให้การบ้าน ติดตาม วิเคราะห์กระบวนการเรียนรู้ และผลลัพธ์ได้อย่างต่อเนื่อง

http://summitps.org


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การศึกษาความเห็น (0)