151210-2 ศัพท์ ที่มักสับสนในการใช้ ชุด F – Forceful & forcible & forced / forego & forgo

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ศัพท์อังกฤษ

การใช้ภาษาอังกฤษ ที่ถือว่าถูกต้องในที่นี้ อ้างอิงตามมาตรฐานของภาษา


Forceful & forcible & forced

Forceful ใช้กับสิ่งที่มีประสิทธิภาพ หรือประทับใจ เนื่องจากพลัง

You have a forceful personality.

The attorney made a forceful plea for his client.

Forcible ใช้กับสิ่งที่ต้องใช้กำลังหรือความรุนแรง

The police checked all windows and doors for signs of forcible entry.

They could only be deterred by forcible appeals.

Forced ใช้เมื่อมีเหตุจากภายนอกทำให้ต้องตัดสินใจทำ โดยไม่จำเป็นต้องรุนแรง

A forced sale of his property.

Forced relocation to a job in another city.

A forced landing.


Forego & forgo การสะกดแบบคำหลังเป็นแบบที่ถูกต้องที่ผันแปรไปของ forego

แต่คำแรก forego ต้องสะกดแบบนี้เท่านั้น ไม่อาจสะกดเป็น forgo ได้

Forego เป็นคำที่ใช้น้อย ส่วนมากใช้แบบโบราณ แต่ก็เป็นการใช้ที่ถูกต้อง ที่จะกล่าวว่า

The singing of a song will forego the main speech.

Stone tools forego bronze tools.

Forego the old ideas.

We forego any comparison between the two men.

Forgo หมายถึง งดเว้นจาก หรือไม่ต้องใช้

I’m not hungry and will forgo dinner.

After finishing his steak, he decided to forgo the blueberry cheesecake.

We forgo any comparison between the two men.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน English D thru Lความเห็น (0)