ในวันพุธ ที่ 14 พฤศจิกายน 2549 เวลา 09.00 - 10.30น.ณ ห้องประชุม 2 อาคารบริหารและบริการคณะสหเวชศาสตร์ เป็นวันที่ท่านคณบดีเรียกพบบุคลากรสายบริการซึ่งผมขอบันทึกสั้นๆ ว่าในการประชุมครั้งนี้มีประโยชน์มากเลยครับ เพราะว่าเป็นการบริหารแบบให้บุคลากรมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ ผมเลยนำภาพที่สำคัญ และน่าประทับใจมาฝากเช่นเคยครับ

 

 ภาพบรรยากาศภายในงาน

 

 คณบดีตอบข้อซักถามจากบุคลากร

 

 บุคลากรสายบริการทุกท่านเข้าร่วมโครงการกันอย่างพร้อมเพรียง