เหยื่อ

คนโง่ย่อมเป็นเหยื่อของคนโง่น้อยกว่า

คนฉลาดที่แท้ย่อมเป็นคนดี ไม่เอาใครไปเป็นเหยื่อหรอก ..เหม็นคาวจะตาย กินบ่ลง

----------------------------------ธรรมถาง..๑๓๗๒ .พย..๕๘

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สะกิดกวน...ชวนแหกค่าย----->สู่แดนใหม่...ไตเสรีความเห็น (0)