พักผ่อนด้วยการทำงาน..สู้ต่อไปในวัยเพชร

พักผ่อนด้วยการทำงานหนัก..สู้ต่อไปในวัยเพชร

คนหลายคนพอ ๖๐ ก็ว่าพอแล้ว พักผ่อน เลี้ยงหลาน ขลิบใบไม้ ไปท่องเที่ยว

ส่วนคนอีกส่วนหนึ่งกลับคิดว่านี่แหละวัยเพชร สะสมความรู้ความคิดไว้มาก เงินทองก็สะสมไว้พอมีพอกินไม่อดตาย วัยนี้แหละต้อง”ทำงานหนัก” เพื่อโลก เพื่อความสุข ...การทำงานคือการพักผ่อนที่ดีที่สุด เชื่อเราสิ

-----------------------คนถางทาง..พย.๕๘

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สะกิดกวน...ชวนแหกค่าย----->สู่แดนใหม่...ไตเสรีความเห็น (0)