หมอฝรั่ง/หมอไทย (ทำไมหมอไทย..และฝรั่งด้วย โง่ ๗)

หมอฝรั่ง....take two of these and call me in the morning.

หมอไทย...take two thousands of these and come to see me again next month.

-------------------------------คนถางทาง..พย.๕๘

ปล. ไปหาหมอไทยทีไร ได้ยามาเต็มถุง...แต่เรามักไม่กินสักเม็ด ปล่อยให้ร่างกายมันรักษาตัวเอง ส่วนเงินค่ายา ชั่งแมร่งมัน ประกันสุขภาพ ภาษีราษฎร ไม่ใช่เงินเราเอง ๕๕๕

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สะกิดกวน...ชวนแหกค่าย----->สู่แดนใหม่...ไตเสรีความเห็น (0)