​การให้นักโทษออกไปทำงานนอกเรือนจำเป็นการชั่วคราว (WORK RELEASE)


การให้นักโทษทำงานเวลากลางวัน จำคุกเวลากลางคืน หรือ การให้นักโทษออกไปทำงานนอกเรือนจำเป็นการชั่วคราว (Work Release) ของกรมราชทัณฑ์ มลรัฐฟลอริด้า สำหรับนักโทษที่เหลือโทษจำคุกไม่เกิน ๑ เดือน เป็นการอนุญาตให้ผู้ต้องขังไปทำงานกับนายจ้างในชุมชน โดยไม่มีเจ้าหน้าที่ควบคุม และ ต้องกลับเข้าเรือนจำในเวลาเย็นหลังเลิกงานแล้ว มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้นักโทษมีความรู้ ทักษะ อาชีพ และ มีรายได้จากการทำงาน รู้จักรับผิดชอบเกี่ยวกับเวลา และ มีประสบการณ์ทำงานในชุมชน............................


การให้นักโทษออกไปทำงานนอกเรือนจำเป็นการชั่วคราว (WORK RELEASE)


วินัย เจริญเฉลิมศักดิ์


การให้นักโทษออกไปทำงานนอกเรือนจำเป็นการชั่วคราว (Work Release) แบบเช้าไป-เย็นกลับ โดยไม่มีเจ้าหน้าที่ควบคุม ของกรมราชทัณฑ์ มลรัฐฟลอริด้า สหรัฐอเมริกา เป็นโปแกรมที่เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย และ การแก้ไขฟื้นฟูนักโทษในชุมชน สำหรับนักโทษที่เหลือโทษน้อย ข้อมูลโดยสังเขปจากเว็บไซต์ http://www.dc.state.fl.us/ oth/ inmates/wr.html พบว่า Work Release ของกรมราชทัณฑ์ มลรัฐฟลอริด้า ดำเนินการภายใต้แนวคิดที่สำคัญ คือ แนวคิดในการแก้ไขฟื้นฟูนักโทษในชุมชน แนวคิดในการลดการกระทำความผิดซ้ำ และ แนวคิดในการเปิดโอกาสนายจ้างภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในงานราชทัณฑ์ แนวคิดในการใช้แรงงานนักโทษให้เป็นประโยชน์ทางเศรษฐกิจ หรือ แนวคิดเรือนจำระบบแรงงาน หรือ แนวคิดในการช่วยให้นักโทษมีรายได้ไว้ใช้สอยระหว่างต้องโทษ มีรายได้ช่วยเหลือครอบครัว และ เก็บเงินไว้เป็นทุนประกอบอาชีพภายหลังพ้นโทษ และ ทฤษฎีที่สำคัญ คือ ทฤษฎีลดค่าใช้จ่ายคุกในทันที ( Reduction in immediate costs Theory) ช่วยหารายได้ลดค่าใช้จ่ายคุกซึ่งมาจากภาษีอากรของประชน ใช้สำหรับนักโทษที่เหลือโทษจำคุกไม่เกิน ๑ เดือน จากคดีต่างๆที่ทางกรมฯ กำหนด เช่น คดีความผิดเกี่ยวกับเพศ ฆ่าคนตาย หรือ พยายามฆ่า หลบหนีเข้าเมือง โดยนักโทษจะต้องปฏิบัติตามเกณฑ์ที่กรมราชทัณฑ์กำหนด และต้องผ่านเกณฑ์การประเมินของเรือนจำ ที่ใช้ระยะเวลาก่อนหน้าเป็นเวลาอย่างน้อย 60 วัน และ ไม่ถูกลงโทษทางวินัยภายในเวลา 60 วัน มีวัตถุประสงค์ เพื่อการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย เพื่อให้นักโทษมีรายได้จากการทำงาน มีเงินฝากสะสมออมทรัพย์ มีรายได้ช่วยเหลือครอบครัว และ ได้ชดใช้ค่าเสียหายแก่เหยื่อ และ รักษาความสัมพันธ์ในครอบครัวและชุมชน ซึ่งนักโทษจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ทางกรมฯ กำหนด หากมีพฤติการณ์พยายามหลบหนีก็สามารถเพิกถอนการอนุญาตให้ออกไปทำงานนอกเรือนจำได้
โดยสรุป


การให้นักโทษออกไปทำงานนอกเรือนจำเป็นการชั่วคราว (Work Release) หรือ การให้นักโทษทำงานเวลากลางวัน จำคุกเวลากลางคืน หรือ โปรแกรมการทำงานในช่วงเปลี่ยนผ่าน (Transitional Work Program) ของกรมราชทัณฑ์ มลรัฐฟลอริด้า ดำเนินการภายใต้แนวคิดที่สำคัญ คือ แนวคิดในการแก้ไขฟื้นฟูนักโทษในชุมชน แนวคิดในการลดการกระทำความผิดซ้ำ แนวคิดเรือนจำระบบแรงงาน (Prison Labor System) และ แนวคิดในการเปิดโอกาสให้นายจ้างภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในงานราชทัณฑ์ และ ทฤษฎีที่สำคัญ คือ ทฤษฎีลดค่าใช้จ่ายคุกในทันที ( Reduction in immediate costs Theory) สำหรับนักโทษที่เหลือโทษจำคุกไม่เกิน ๑ เดือน โดยการอนุญาตให้ผู้ต้องขังไปทำงานกับนายจ้างในชุมชน และ ต้องกลับเข้าเรือนจำในเวลาเย็นหลังเลิกงานแล้ว มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้นักโทษสามารถรักษาความสัมพันธ์ในครอบครัวและชุมชน มีรายได้จากการทำงาน มีเงินฝากสะสมออมทรัพย์ มีรายได้ช่วยเหลือครอบครัว และ ได้ชดใช้ค่าเสียหายแก่เหยื่อ ฯลฯ รู้จักรับผิดชอบเกี่ยวกับเวลา และ เพื่อช่วยให้นักโทษมีประสบการณ์ในการทำงานในชุมชนภายหลังพ้นโทษ


.......................อ้างอิงความเห็น (1)

ขอบคุณมากน่ะครับ อาจารย์ ดร.ขจิต, อาจารย์นงนาท, อาจารย์ต้น, และ คุณเพชรน้ำหนึ่ง

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี