บันทึกที่มีคำสำคัญ (tag) โปรแกรมการทำงานในช่วงเปลี่ยนผ่าน (Transitional Work Program)